• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ architektury na życie społeczności lokalnych.

Teksty, które znajdują się na stronach, mają dużo rodzajów, czcionek oraz odcieni. Faworyzuje się dwa ich fundamentalne rodzaje. Pierwszym z nich jest ustawienie tekstu w bloku, co powoduje samoczynne dodawanie się znaków na końcach linii. Każdy detal jest wyświetlany w pionierskiej linijce, co o wiele pomaga w czytaniu tekstu. Ogólnie rozstawienie blokowe, ma okazję zawierać dłuższy tekst, jaki należałoby oddzielić akapitami, dla jeszcze większej klarowności – to poleca ANCHOR. Interlinia powinna wynosić co najmniej 1,5, gdyż wówczas tekst jest w największym stopniu czytelny. Poza tym liczy się wymiar czcionki, optymalnie stosuje się dwunastkę i czcionkę szeryfową, jaką może być atrakcyjny Time News Roman. Drugim rodzajem tekstów są informacje ustawiane za pomocą linii. Takie szczegóły ujawniane są bez dodawania interlinii, akapitów, czy znaczących odstępów. Nie muszą zawierać detalów blokowych, lecz obliczone jest to, aby zawierały detale wyświetlane, jako zwykły tekst. Jeżeli znajdzie się wewnątrz nich, jakiś inny detal blokowy, może to powodować ignorancje w wyszukiwarkach, co skutkować może nie znalezieniem pożądanych przez nas sloganów.

1. Kliknij

2. Blog

3. Kliknij

4. Poradnik

5. Otwórz link

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.